Konstkommissionen fördelade en halv miljon - en bråkdel kom till Västnyland

Ställer ut. Fotografen Heikki Willamo är en av tre konstnärer i Västnyland som får stöd av Centret för konstfrämjande, Taike. Bild: VN-arkiv/Johan Kvarnström

Tre västnyländska konstutövare får drygt 10 000 euro av Nylands konstkommission. Totalt delade centret ut över en halv miljon euro.

En arbetsgrupp som leds av dansaren Unna Kitti från Raseborg fick 4 000 euro för att förverkliga ett projekt som kombinerar dans och teater. Fotografen Heikki Willamo från Lojo fick 3 500 euro för en fotografiutställning och Mari Keso från Ingå fick 2 900 euro för att illustrera en bilderbokshelhet.

Nylands konstkommission delade ut drygt 270 000 euro i projektstipendier och 300 000 euro i arbetsstipendier. Inga västnyländska konstnärer fick arbetsstipendier. De största enskilda projektstipendierna var 5 000 euro.

Kommissionen består av tolv medlemmar, som är verksamma inom olika områden på kulturfältet. Västra Nyland representeras av författaren Jolin Slotte från Sjundeå, som är vice ordförande för kommissionen. Konstkommissionerna är sakkunnigorgan för Centret för konstfrämjande och fattar beslut om stipendier och priser som beviljas till konstnärer, konstnärsgrupper och samfund inom respektive konstart och region.

Mer läsning