Klinkbacka skola stänger 2021, Bromarv och Snappertuna på remiss

Det blev remiss för skolorna i Snappertuna och Bromarv (bilden) i fullmäktige i kväll. Fullmäktige vill veta mer om hur man kommit fram till smärtgränsen för när antalet elever blir för lågt. Bild: VN-arkiv

Raseborgs stadsfullmäktige beslutade sent i kväll godkänna stadsstyrelsens förslag att Klinkbackan koulu stänger hösten 2021.

Stängningen av Klinkbacka skola och de föreslagna elevgränserna i Bromarv och Snappertuna stötte på patrull i Raseborgs stadsfullmäktige i kväll. Det blev omröstning för alla tre skolfrågor.

För Klinkbacka skola slutade det med att beredningens förslag vann över såväl ett remissförslag som ett ändringsförslag. Det innebär att Klinkbacka stänger från hösten 2021.

Remissförslaget gavs av De grönas Ira Donner, medan Roy Hellén från SDP därefter provade med ett ändringsförslag. För Donners förslag röstade 19 ledamöter, för stadsstyrelsens beredning 24. Helléns förslag förföll med 20 röster mot 23. Flera ledamöter lämnade avvikande åsikt.

Hellén önskade att Klinkbacka, precis som Bromarv och Snappertuna, skulle få en elevantalsgräns. Hans förslag byggde på skolans Hem- och skolaförenings tankar om att först då Klinkbacka har 36 elever eller färre under två på varandra följande år kan skolan stänga.

Snappertuna och Bromarv på remiss

För skolorna i Snappertuna och Bromarv beslutade fullmäktige remittera beredningen. Det skedde efter omröstning om Sven Holmbergs (SFP) remissförslag. 23 ledamöter stödde hans förslag, 19 stödde beredningen. En blank röst avgavs.

Holmberg reagerade, med bifall av bland andra Thomas Blomqvist (SFP), på hur beredningen kommit fram till de elevgränser som nämns för Bromarv och Snappertuna skolor.

Stadsstyrelsens förslag var att Bromarv kan stänga då elevantalet är 15 eller lägre under två på varandra följande år. För Snappertuna föreslogs gränsen vara 20. Dessa gränser har satts utifrån diskussioner med respektive skolas rektor, sägs det i beredningen.

För Västerby skolas del godkändes förslaget att skolan stängs när eleverna ryms in i Österby skola utan att tilläggsinvesteringar krävs.

Föreningen Takos initiativ om att staden ska utreda möjligheten att skapa ett finskt skolcentrum i Fiskars fick precis som i stadsstyrelsen grönt ljus i fullmäktige. I Pojo kyrkby ska den svenska skolan och närservicen utvecklas. Fiskarsutredningen ska vägas mot utredningen över allaktivitetshuset.

Skolfrågorna var en del av de åtgärder som föreslås i den nya uppdaterade servicenätsutredningen.

Mer läsning