Jordbrukare behöver vatten ur Sjundeå å - får inte påverka fiskarna negativt

Bönder vill ta mera vatten än tidigare ur Sjundeå å för bevattning. NTM-centralen vill se en utredning över hur det kan påverka områdets Natura-värden och fiskbeståndet innan man ger grönt ljus.

Sjutton jordbruk ansöker om ett nytt tillstånd att ta vatten ur Sjundeå å för bevattning. Fjorton av jordbruken har ett giltigt tillstånd från 2003. Behovet av bevattningsvatten har ökat på Kyrkåns avrinningsområde de senaste åren. Jordbrukarna vill därför få tillstånd att årligen ta 14 000 kubikmeter mer vatten ur ån än tidigare. Enligt det nuvarande lovet, som löper ut i slutet av året, får bönderna ta 192 200 kubikmeter vatten per år. I lovet begränsas vattentagningen på vissa ställen under tider då vattennivån är för låg.

Nylands NTM-central vill att ansökan kompletteras med en utredning av hur projektet påverkar de naturtyper och arter som har gjort området till ett Natura-område. Dessutom ska också inverkan på fiskbeståndet rapporteras. Jordbrukarna har kontinuerligt följt med läget i ån redan nu.

Miljö- och byggnadsnämnden i Sjundeå har tidigare konstaterat att projektet kan orsaka skador i fiskbeståndet, räkbeståndet, bottendjuren och den övriga vattenmiljön. Nämnden hade ändå inget att invända mot tillståndet.

Bevattningsvatten ur ån är helt oumbärligt för jordbruken, eftersom somrarna har blivit torrare och torrare.

Mer läsning