"Grundavtalet med Kårkulla bör preciseras"

Raseborgs stadsstyrelse föreslår för fullmäktige att grundavtalet med Kårkulla samkommun preciseras.

Raseborgs grundavtal med Kårkulla samkommun bör preciseras. Stadsstyrelsen pekar bland annat på att tjänster som samkommunen ordnar bör vara överenskomna med medlemskommunerna eller den kommun som utn...