Förebyggandet av brott hjälper på många plan

På nätet. Äldre konstaplarna Johanna Lindroos och Rikard Lindroos jobbar med förebyggande av brott. En del av jobbet går ut på att vara aktiva på socialamedier. – Det är ett sätt att nå ut till en stor del av befolkningen på ett snabbt sätt, säger de. Bild: Lina Enlund

Förebyggande av brott, inte minst bland de unga, har fått en allt större betydelse i polisens arbete. – Det är klart att det är bättre att ta tag i saker i ett tidigt skede, säger poliserna Johanna Lindroos och Rikard Lindroos.

Inrikesministeriet uppdaterade i fjol sin strategi för brottsförebyggande arbete. En konsekvens blev att det på polisstationerna bildades särskilda team som arbetar med de här frågorna.– Vi är på fält...