Dystert när fabriken i Lappvik körs ner

Veteraner. Huvudförtroendeman Timo Jansson (t.v.) och arbetarskyddsfullmäktig Ulf Heimberg har stått för långa dagsverken vid rörfabriken i Lappvik. Nu tar de slut. Bild: Thomas Sundström

Sagan börjar vara över för SSAB:s rörfabrik i Lappvik. Produktionen pågår ännu, men vid årsskiftet tar det slut. För många i personalen väntar ovissa tider.

– Nedläggningen har nu kört i gång på allvar. Man kan inte säga något annat.Arbetarskyddsfullmäktige Ulf Heimberg står tillsammans med arbetarnas huvudförtroendeman Timo Jansson utanför SSAB:s fabrik...