Diskussion om ny brandstation i Tenala inleds

Raseborgs stad inleder en diskussion med räddningsverket om en ny brandstation i Tenala.

Raseborgs stadsfullmäktige har på förslag av stadsstyrelsen godkänt en budgetändring som minskar anslaget i investeringsbudgeten 2020 med en halv miljon euro.

Det handlar om den planerade grundsaneringen av Tenala brandstation som man i år hade planerat lägga en halv miljon på. Efter granskning har man konstaterat att stationen är i så dåligt skick att ett nybygge är att föredra.

Staden inleder nu en diskussion med Västra Nylands räddningsverk om tidtabellen för byggandet av en ny brandstation.

Mer läsning