Bada inte vid Hangös södra badstränder

Under söndagens kraftiga regn rann avloppsvatten blandat med regnvatten ut i havet i Hangö. Vattentester visar att det nu finns kolibakterier i vattnen.

Sydspetsens miljönämnd avråder personer från att bada vid Plagen, Bellevue och Regattastranden. Avloppsvattnet som runnit ut i havet kommer från pumpstationen vid Parkbergen, och uppskattningsvis har...