Äldreservicen i Raseborg behöver två nya enhetschefer

Bild: Johanna Lemström

Social- och hälsovårdsnämnden i Raseborg föreslår för stadsstyrelsen att två tjänster som enhetschefer inrättas från och med den 1 oktober.

Stadens nya förvaltningsstadga, som godkändes av stadsfullmäktige i maj, medför en organisationsförändring inom äldreservicen. I och med den förändringen består avdelningen av tre enheter; förebyggande verksamhet, hemvård och dygnet runt-boende. 

Nu behövs därför två nya chefer inom äldreservicen. Dels behöver staden en enhetschef för förebyggande verksamhet, dels en enhetschef för dygnet runt-boende.

Ändrade arbetsuppgifter

För att lösgöra pengar till de två nya tjänsterna har vissa uppgiftsbeskrivningar omformulerats – i klartext har två personer fått mer ansvar.

Till den förebyggande verksamheten hör numera seniorrådgivningen, dagverksamheten och hemförlovningsteamet. För att rikta resurser till tjänsten som chef för den förebyggande verksamheten slås Pojo och Tenala-Bromarv hemvårdsområden ihop. Uppgiftsbeskrivningen för den som ansvarar för Pojoenheten ändras så att den även ansvarar för Tenala och Bromarv.

Enheten för dygnet runt-boende består av intervallvård, resurserat serviceboende och institutionsvård, inklusive köpta tjänster. För att rikta resurser till tjänsten som chef för enheten har uppgiftsbeskrivningen för boendeenhetschefen på Tunahemmet i Snappertuna ändrats så att den innefattar även Villa Anemone i Karis.

– Inga nya personer anställs, ändringen genomförs med existerande resurser, poängterar chefen för äldreservice Kirsi Ala-Jaakkola.