Nytt nätverk för asylsökande

25.2.2017 - 07.51

Pliktkänsla får de flesta att ställa upp

25.2.2017 - 13.00

Karisgrupp hyr lägenhet åt asylsökande

25.2.2017 - 08.02

Det behövs fler män på scenen

25.2.2017 - 11.00

Utmaningar stimulerar till omval

24.2.2017 - 13.00

Här får man göra precis det man gillar!

Vad är det bästa med att studera på Prakticum? Att praktiskt få göra det man är intresserad av är svaret alla studerande ger. Yrkesutbildningarna är nämligen exakt vad de utlovas att vara. En ”hands on” skola som ger en stadig grund och förbereder ungdomarna på arbetslivet. 6.2.2017 - 11.31

Thomas Sundström

Sista ordet:: Tillbaka där allting spårade ut


24.2.2017 - 15.45

Borgen rustas för fler besökare

24.2.2017 - 07.00

Liten grupp präster redo viga samkönade par i strid med kyrkolagen

Den nya äktenskapslagen träder i kraft 1.3 och tillåter samkönade äktenskap. Kyrkolagen gör det först när kyrkomötet fattar beslut om det. I en enkät som utarbetats av finlandssvenska medier vill hälften av Borgå stifts präster att kyrkolagen harmoniseras med äktenskapslagen. 14 av dem är beredda att gå emot sitt prästlöfte och genast börja viga. Frågan är när kyrkan som helhet blir lika förändringsvillig som prästerna.
24.2.2017 - 05.00

Tjugofem vargar fällda – Raseborgsflocken hålls under lupp

Den skjutna vargen i Bjärnå är en av två bekräftade alfahonor som fällts under vargjakten den här vintern. Myndigheterna har gett avslag på en ansökan att ytterligare decimera flocken som rör sig över kommungränsen Raseborg–Salo.
23.2.2017 - 18.00

Livets mening väcker många frågor

Om livets mening (2017) av Merete Mazzarella är en intelligent skriven bok med sinnrik humor, annat kunde man inte heller vänta av Mazzarella.
24.2.2017 - 11.12

Fiskväg har beviljats vattentillstånd

23.2.2017 - 10.41

Årsbok: Lokalhistoria med nationell tyngd

Den fyrtionde upplagan av Västnyländsk årsbok är ett digert historiepaket, både vad gäller det gånga året och längre bakåt i tiden.
23.2.2017 - 09.00

Del av upphandling måste göras om

Tekniska nämnden i Raseborg beslöt i tisdags att göra en upphandlingsrättelse.
22.2.2017 - 19.55

Ingen ville sälja glass i Karis

Till tre av fem glassförsäljningsplatser i Raseborg kunde stadens tekniska nämnd i tisdags välja hyresgäster. Platserna hyrs ut för tre år, 2017–2019.
22.2.2017 - 18.57

Sjundeå ger kanske städning och mat på entreprenad

Sjundeå kunde spara in 200 000 euro om kommunen konkurrensutsätter sina städtjänster och matservicen.
22.2.2017 - 15.31

Förläggningen i Hangö läggs ner

Migrationsverket meddelar att flera flyktingförläggningar läggs ner, däribland den som Finlands Röda Kors driver i Hangö.
22.2.2017 - 15.05

Upphandlingen vid Nova leder till besvär

Stiftelsen Nova, som producerar äldreomsorg i fastigheten Torsken, har den 25 januari anfört besvär till marknadsdomstolen. Besväret gäller Hangö stads beslut att välja Esperi Care som producent för vården.
22.2.2017 - 13.53

Omröstning om Päivärinteen koulus renovering

Tekniska nämnden i Sjundeå ber om lov av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige att konkurrensutsätta en renovering av Päivärinteen koulu för att åtgärda problemen med inomhusluften.
22.2.2017 - 11.26

Mannerin Konepaja har ny vd

Hjultillverkaren Oy Mannerin Konepaja AB i Hangö har utsett en ny vd. Företagets styrelse utnämnde 10 februari
Mikko Lietzen
, 38 till ny verkställande direktören från och med 3 april.
22.2.2017 - 11.31

Ljudboken betonar textens auditiva drag

En färsk pro gradu-avhandling vid Åbo Akademi studerar förhållandet mellan novell och ljudbok.
22.2.2017 - 10.00

Elever som rör sig är lugnare

Ett av regeringens spetsprojekt, Skolan i rörelse, har anammats väl i Raseborg. Alla skolor inom den grundläggande utbildningen deltar. Också skolor i Hangö, Ingå, Sjundeå, Kyrkslätt och Lojo är med.
22.2.2017 - 08.12

Funktionellt rum lockar till rörelse

I Ekenäs högstadieskola har man med hull och hår gått med i Skolan i rörelse. I fredags invigdes skolans nya funktionella utrymmen.
22.2.2017 - 08.12

Sportlov betyder skidor

22.2.2017 - 10.02

Lokalhistoriska personligheter på scen i sommar


21.2.2017 - 14.00

Rattfull under prövotid, ändå villkorlig dom

En 23-årig man har dömts till böter och villkorligt fängelse för grovt rattfylleri.
21.2.2017 - 17.16

Rattfull i maj 2015, nu kom domen

En i dag 69-årig man gjorde i maj 2015 sig skyldig till grovt rattfylleri i Ingå.
21.2.2017 - 16.43

Satsning gav efterlängtad kanon

21.2.2017 - 15.03

Stadens seniorgym är en succé

21.2.2017 - 10.40

Företagare varnar varandra på Whatsapp

21.2.2017 - 12.55

Västnyländska kommundirektörer protesterar mot ny landskapslag

Tjugotvå stads- och kommundirektörer från Nyland har undertecknat en gemensam deklaration mot utkastet till ny landskapslag. Bland undertecknarna finns Hangös, Raseborgs, Ingås, Sjundeås, Lojos och Kyrkslätts direktörer.
21.2.2017 - 14.39

Staten bygger fisktrappor i Sjundeå å

Nya fisktrappor vid Munksforsen i Sjundeå å ska trygga tillväxten av åns öringstam, som har en helt unik genetisk sammansättning.
21.2.2017 - 07.00

Isarna kan vara tjocka men svaga

En medelålders man drunknade i Ingå skärgård på lördagskvällen. Mannen hade med en snöskoter kört ner i en vak. Statistiskt sett var det en typisk skoterolycka.
20.2.2017 - 16.05

Roligare gård till finska skolan?

Föräldraföreningen i Hakarinteen koulu i Ekenäs har i en skrivelse till bildningsnämnden önskat att skolans gård utvecklas.
20.2.2017 - 17.28

14-åriga Ella Kaihua fortfarande försvunnen


20.2.2017 - 16.20

Konst: Kvinnor som tar plats visas i Fokus

Stora hår i blått och rosa, oproportionerliga kroppar och röda läppar har ockuperat Fokus i Karis.
20.2.2017 - 12.00

Dödsolycka i Ingå skärgård

En medelålders man drunknade i Ingå skärgård på lördag kväll. Mannen hade med en snöskoter kört ner i en vak.
19.2.2017 - 16.44

Kolumn: Trumpna tankar

Jag kan göra den finlandssvenska filmen fantastisk igen. Det kan jag. Alla håller med mig.
19.2.2017 - 12.00

Vädret
Mera detaljer